top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Gewoon in grote letters...

 1. Deelname aan de trainingen en coaching van Op De Mat betekent dat je akkoord bent met deze algemene voorwaarden.

 2. Genoemde tarief per individuele sessie op de site van Op De Mat is opgebouwd uit:

  • 45 minuten directe tijd.

  • 20 minuten indirecte tijd; verslaglegging, behandelplan, voorbereiding, opruimen, telefonisch/mail contact met ouders/verzorgers, scholen of andere hulpverleners.

  • 10 minuten overhead; administratie, onderhoud, werkruimte, deskundigheidsbevordering.

  • 75 minuten totaal per therapiesessie.

 3. Een kennismakingsgesprek is belangrijk om na te gaan of er een klik is met de hulpverlener. We kijken wat je wilt bereiken en hoe je daarbij geholpen wil worden. Is er na de kennismaking geen “klik” met de trainer of therapeut en gaan we niet met elkaar verder dan volgt er geen factuur (sessie tarief) voor deze kennismaking. Gaan we wel met elkaar verder dan wordt dit contact gezien als de eerste sessie waarvoor een factuur volgt.

 4. Inschrijving voor groepstrainingen geschiedt op volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen. Definitieve plaatsing na aanmelding een eventueel kennismakingsgesprek en overmaking van een aanbetaling.

 5. Bij annulering tot 2 weken voor begin van de cursus of groepstraining wordt 25% van het cursusgeld euro in rekening gebracht. Bij annulering van 2 weken tot 1 week van de training wordt euro 50% van het cursusgeld in rekening gebracht. In de laatste week voor begin van training is geen restitutie meer mogelijk.

 6. Bij een te gering aantal aanmeldingen, of bij andere bijzondere omstandigheden, kan een training tot 4 dagen voor aanvang geannuleerd of verzet worden. Het betaalde cursusgeld wordt in dit geval volledig gerestitueerd. Het maximaal te vergoeden bedrag is gelijk aan het betaalde cursusgeld.

 7. Mocht het een keer niet lukken om te komen op individuele afspraken ontvang ik graag de dag voor de sessie de afmelding. Als op de dag zelf afgemeld wordt volgt een factuur van de helft van de consultprijs. Bij niet op komen dagen het volledige bedrag.

 8. Deelname aan de training/coaching geschiedt geheel op eigen risico.

 9. Een Weerbaaheidstraining en coaching is geen therapie en geen vervanging voor geneeskundige behandeling. Meld lichamelijke en/of psychische klachten a.u.b. vooraf aan de trainer/coach. Indien u twijfelt of u kunt deelnemen aan een cursus of training, raadpleeg dan eerst uw arts of therapeut.

 10. Uw privacy wordt gerespecteerd volgens de Europese data privacy wetgeving; de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), zie onze privacyverklaring.

 11. Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn onderneming voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.


Klachten functionaris

Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie

Het staat u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij ik ben aangesloten.

Mijn onderneming is bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG.

Contact

Wanneer u een klacht heeft waar u met Reinier niet uitkomt, kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.

Algemene voorwaarden: Tekst
bottom of page