top of page
teambuilding exercises with stick and hands of colleagues close.jpg

TEAMBUILDING

Weerbaarheidstraining en workshops voor teams in het bedrijfsleven

In teamtrainingstrajecten of workshops kunnen er verschillende aspecten van samenwerken in een team behandeld worden. Bij Op De Mat praten we niet alleen, maar gaan we ook ervaren door te doen. Via verschillende opdrachten, en oefeningen zal het team moeten samenwerken en zal een individu zich moeten aanpassen aan teamgenoten. Dit doen we om het gesprek op gang te helpen en door te ervaren blijft de opgedane ervaring beter hangen bij de deelnemers.


Voorkomende onderwerpen of vragen zijn: niet iedereen in een team heeft standaard dezelfde normen en waarden, wat zijn de normen en waarden van het bedrijf? En hoe geven we deze in het team een plek? Wat is eigenlijk gewenst-, ongewenst- of grensoverschrijdend gedrag? Wordt hier wel eens over gesproken? Op welke manier communiceren wij het fijnst en productiefst? Kan, mag en durft iedereen zijn haar mening of idee te uiten of een collega ergens op aan te spreken?

Voor bovenstaande en meer teamvraagstukken kunnen we een passend traject of een workshop op maat aanbieden. Neem direct contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Teambuilding: Over mij
Bales.png
Teambuilding: Afbeelding
bottom of page